Thursday, 8 October 2015

Неизказано

Дъските в тази стая
не смеят да скърцат.
Прашинките от килима
не летят.
Часовникът плахо мести стрелките си,
сякаш по на рядко.

В тази стая
сме били твърде честни
един към друг.
Сега в тази стая мълчим от часове
и темите не се изчерпват.

No comments:

Post a Comment