Thursday, 22 October 2015

Хубава къща

Хубава къща си построихме
аз и ти.
Аз съм мъжът
и нося пари
и цветя
и съм ти верен;
ти си жената
и гледаш децата
и ги обичаш
само малко повече от мен.

И в къщата, която построихме
всичко е хубаво,
всичко е спокойно,

само кажи на децата, скъпа,
да не вдишват и издишват -
на тази къща
лесно й падат картите.

No comments:

Post a Comment