Thursday, 27 August 2015

И така нататък

Другите се държат
за ръцете и така нататък,
свиркат с устни,
постилат одеяла по зелени
тревички в паркове и така нататък,
разхождат кучета, деца и
така нататък,

и ходя сред тях
и тяхното клиширано,
всеповтарящо се щастие,
питайки се дали ти не беше моето
"и така нататък".

No comments:

Post a Comment