Thursday, 8 January 2015

Повтори след мен

Изведнъж
ми се изплези.
Аз се изплезих обратно.
Зави езика си на кръгче,
като сгънат килим.
И аз сгънах моя
също.
Опули очи
и ги сви към носа си.
Аз опулих очи
и погледнах към моя.
Ти помръдна уши;
аз помръднах уши.
И с лекотата,
с която би вдигнала вежди,
ми каза,
че ме обичаш.
А аз си помръднах носа.

"Но аз не си раздвижих носа"
каза,
без да знаеш,
че не мога да правя всичко,
което можеш ти.

No comments:

Post a Comment