Monday, 5 January 2015

Видях те в тълпата

Видях те
скрита в тълпата
на студения рейс -
с невзрачно палто за камуфлаж
и натрапчиво нежни ръце
стиснали пазарните торби;
с непродупчен билет
и угрижен поглед,
неуспешно маскирана,
като една от всички,
а не единствената.


Видях те
да се правиш на една от всички.
Видях те
да не успяваш.


Константин Трендафилов

No comments:

Post a Comment