Wednesday, 17 August 2016

Заслон

Махни всичко на света,
освен онази кратка пауза
преди да разбера дали
Ти също.

Ще си направя заслон
в тази малка пауза,
и светът ще бъде цял.


No comments:

Post a Comment