Friday, 15 January 2016

Обратно проследяване на изгубеното

Небето ми напомня за дъжда, а
дъждът ми напомняше за теб, а
ти ми напомняше за мен.

2 comments: