Tuesday, 11 August 2015

Не забравяй

Списъкът с нещата,
които не бива да забравям
всеки ден е дълъг -
съдържа дати, имена,
масло, кафе, оцет,
забравени обещания,
закъснели срокове,
уговорки, които знам,
че няма да спазя
и прочие, и прочие.

Списъкът с нещата,
които не мога да забравя,
съдържа само имена.

Поправка, име.


No comments:

Post a Comment