Tuesday, 12 May 2015

Зигзаг

Нашите умовете завиждатна онова между телата ни,
(вероятно затова
го усложняват).

Нека оставим умовете ни
да си говорят;
нека почакаме да се разсеят;
и да промъкнем тайно телата ни
за кратко, там, където не
можем да ги видим,
и нека тестваме
колко време ще измине,
докато умовете ни се сетят,
че ги няма.

И този миг ще дойде.
Телата ще се върнат
към умовете.
Ще се върнат,
но на зигзаг.

No comments:

Post a Comment