Monday, 18 May 2015

Извън мен

Ще си извадя очите,
за да се погледна отстрани;
ще изляза от себе си;
ще видя нещата отвисоко;
ще оценя грешките си
като външен наблюдател;
като някой, който ме слуша
невнимателно
и чува,
но не се интересува.

Извън мен,
да,
ще ме откриеш там.
Защото вътре в мен,
не е хубаво място.

No comments:

Post a Comment