Tuesday, 7 April 2015

Аз съм спокоен

Когато ме попита
откъде се познаваме,
"от преден живот"
отвърнах аз.

Едно клише ти стига,
за да ми кажеш "не"
и да извърнеш глава.

Аз съм спокоен.
Ще ти направя второ
първо впечатление
в следващия живот.

No comments:

Post a Comment