Monday, 2 February 2015

На практика II

Когато ме целуна бях искрено
нещастен:
стотици дни
с хиляди страници
изписани за любовта,
а ето, че истинската поезия
просто
не се
пише.

No comments:

Post a Comment