Monday, 19 January 2015

Истини

Когато бях дете
светът имаше твърди истини,
с които се съобразяваше
и на които се облягах.
Сега истините
се стичат и увиват
около света
и го питат за мнение
на всеки пет минути,
аз залитам
и падам,
без да имам за какво
да се хвана.
И когато падна,
искам да се разплача
и да ми мине,
но понякога забравям,
че вече не съм дете.

No comments:

Post a Comment