Thursday, 20 November 2014

Боклукчия

Попитах едно момче в рейса
какъв иска да стане.
Той не се замисли -
веднага изстреля:
"Боклукчия".
(Ще кара камионите,
дето вдигат кофите
и така по цели нощи
няма да си ляга
когато е време за лягане.
И също така...
и също така!
когато минава
по тесните преки
всички други щели да чакат
защото... нямат избор.)
Той продължи да изброява
-точка
-по
-точка
всичките предимства,
а аз спрях да слушам -
унесен
от мечтата му,
която беше толкова конкретна
и в която беше толкова уверен,
че и на мен ми се прииска
да бях станал поне
боклукчия.

No comments:

Post a Comment