Thursday, 4 February 2016

Родители

На масата
покривката над мушамата
котката на скърцащия стол
дървената икона на стената
всичко постарому,
но говорим без втори план -
никой не иска нищо от никого,
говорим и разговаряме.

О, родители,
как сте пораснали -
най-сетне имаме
общ език.

No comments:

Post a Comment