Monday, 22 February 2016

Суета

Бавно изчезвам от тук
и оставам в снимки;
и оставам в нокти и оставам в косми.
И оставам в спомени
и изчезвам от спомени
и вятърът изравнява
всяка диря, която оставя
и суетно натискам крака в земята,
напомням:
"вижте - аз минах оттук",
а часовникът в такт се смее,
се смее, се смее.

1 comment: