Friday, 25 September 2015

Кафез

Бих заключил
твоето тяло в моето тяло:

ще дишаш през моите дробове,
ще докосваш през моите пръсти,
ще надничаш между моите ребра
да видиш какво се случва навън,
дали е ден, или е нощ.

Да, така добре звучи
да бъда твоя кафез.
Така добре звучи
да те заключа в мен.
Но ако го направя,
ще бъда ли свободен?

No comments:

Post a Comment