Monday, 6 July 2015

Останалите часове

Когато те карам да плачеши да се мразиш
и да ме мразиш
и да си тръгваш
и да се връщаш
и да не знаеш
защо си си тръгнала
още по-малко
защо си се върнала,
но да се мразиш
още веднъж,

моля,
прояви разбиране.

Ти си с мен
в нещастните часове от деня си.
Аз съм с мен
и през останалите.

No comments:

Post a Comment