Monday, 15 December 2014

Ще я запомня

Ще я запомня с това,
че винаги искаше
да снимаме момента,
за да го запазим,
а аз винаги отказвах,
за да не го
изгубим.

Ще я запомня,
защото от нея остана поема,
а не снимка.


Константин Трендафилов

No comments:

Post a Comment