Monday, 1 December 2014

На дъщеря ми

Един ден,
ако имам дъщеря,
ще й кажа две неща:
Първото ще бъде
да не вярва на момчетата:
Те ще ти кажат всичко,
което искаш да чуеш,
за да получат всичко,
което искат от теб.
А второто,
(то е далеч по просто):
Можеш да постигнеш всичко,
стига да се трудиш.

И разбира се, че второто ще е лъжа,
но дори бащите
сме момчета.

No comments:

Post a Comment